ವಾಷ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಉಡುಪುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ 10,000ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳು: ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ತಾನೇ?

First Published May 30, 2021, 3:35 PM IST

ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಟ್ ಹೈಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ  ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತಾ.