ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ

First Published Dec 11, 2020, 6:43 PM IST

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ತಾವು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ತೊಡಕಾಡುತ್ತಾನೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

<p>ಪೂರ್ವವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ, ಶುಭ ಜಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.&nbsp;</p>

ಪೂರ್ವವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ, ಶುಭ ಜಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. 

<p>ಪೂರ್ವವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮರುದಿನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.</p>

ಪೂರ್ವವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮರುದಿನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

<p>ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ; ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ; ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಾರದು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.</p>

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಾರದು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.

<p>ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೇವತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 21 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.&nbsp;</p>

ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೇವತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 21 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. 

<p style="text-align: justify;">ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು &nbsp;ಮೆಮೊರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ "ಓಂ ಏಮ್ ಕ್ಲೀಂಗ್ ಸೌಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಹಾ"</p>

ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು  ಮೆಮೊರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ "ಓಂ ಏಮ್ ಕ್ಲೀಂಗ್ ಸೌಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಹಾ"

<p>ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓದುವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓದುವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

<p style="text-align: justify;">ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನೀರು ಈಗ ಬುಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು.</p>

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನೀರು ಈಗ ಬುಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು.

<p style="text-align: justify;">ಈ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.&nbsp;</p>

ಈ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?