ಪುಟಾಣಿ ಕಂದಮ್ಮನ ಕೋಣೆ ಹೀಗಿರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ

First Published 5, Nov 2020, 1:58 PM

ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

<p>ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಶುವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ಹಳೆಯ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.&nbsp;</p>

ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಶುವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ಹಳೆಯ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

<p>ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. &nbsp;ತಮ್ಮ &nbsp;ಮನೆಯ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನ &nbsp;ಕೋಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪೋಷಕರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. &nbsp;</p>

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ತಮ್ಮ  ಮನೆಯ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನ  ಕೋಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪೋಷಕರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..  

<p><strong>ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮುಖ್ಯ</strong><br />
ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ.</p>

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮುಖ್ಯ
ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ.

<p><strong>ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</strong><br />
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶಿಶುಗಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p>

ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶಿಶುಗಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

<p><strong>ತೊಟ್ಟಿಲು&nbsp;</strong><br />
ತೊಟ್ಟಿಲು &nbsp;ಗೋಡೆಯಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ತೊಟ್ಟಿಲು 
ತೊಟ್ಟಿಲು  ಗೋಡೆಯಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

<p><strong>ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ</strong><br />
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.&nbsp;</p>

ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

<p><strong>ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ</strong><br />
ಗಾಳಿಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗಾಳಿಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್</strong><br />
ಶಿಶುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಇರುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.</p>

ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಶಿಶುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಇರುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

<p><strong>ಪೋಷಕರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಭಾವ&nbsp;</strong><br />
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹೆತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p>

ಪೋಷಕರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಭಾವ 
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹೆತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

<p><strong>ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ</strong><br />
ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದು, ತಿಳಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಗು ಆಡುವ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು.</p>

ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದು, ತಿಳಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಗು ಆಡುವ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು.

<p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ</strong><br />
ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.