ಗರ್ಭದಾರಣೆ ವಿಫಲ: ಈ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

First Published Jan 21, 2021, 3:51 PM IST

ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಫಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂಜೆತನ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.