ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪ್ಪಿನ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರ

First Published Mar 10, 2021, 12:13 PM IST

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಾಸ್ತುವಿನ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.