ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ

First Published Apr 16, 2021, 5:10 PM IST

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ  ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಇರಬಹುದೇ? ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.