ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಹೆಬ್ಗಾಗಿಲ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್

First Published 2, Mar 2020, 3:11 PM IST

ಮನೆಯ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ  ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ್ರದಲ್ಲಿ  ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರೋ ಮಾರ್ಗ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಾರಬಾಗಿಲಿನ ಬಣ್ಣ, ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನ ಎರಡು ಆನಂದ ಸಾಗರವಾಗುವುದು.

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು  ಈಶಾನ್ಯ  ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದರೆ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲಿಗಿಂತ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ.

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದರೆ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲಿಗಿಂತ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ.

ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ, ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.

ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ, ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.

ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳಕರ.   ಬಾಗಿಲು ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ದದಲ್ಲಿದರೆ ಒಳಿತು. ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯದಿರಿ.

ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳಕರ. ಬಾಗಿಲು ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ದದಲ್ಲಿದರೆ ಒಳಿತು. ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯದಿರಿ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಮನೆಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಥು ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳಿಸಿ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಮನೆಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಥು ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳಿಸಿ.

ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಬಳಿ ಬೆಳಕಿರಲಿ. ಬಾಗಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮಫಲಕ ಇರುವಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಬಳಿ ಬೆಳಕಿರಲಿ. ಬಾಗಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮಫಲಕ ಇರುವಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತಿರಲಿ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಾಗ ಶಬ್ದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತಿರಲಿ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಾಗ ಶಬ್ದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪಾಸಿಟವ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಖಂಡಿತ.

ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪಾಸಿಟವ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಖಂಡಿತ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿರದಂತೆ ಇರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿರದಂತೆ ಇರಲಿ.

ಕಷ್ಟಕಾಲ ಅಥವಾ ಮಾನನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುರಿದ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ, ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ಕಷ್ಟಕಾಲ ಅಥವಾ ಮಾನನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುರಿದ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ, ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

loader