ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು ಈ ಏಳು ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ

First Published Feb 26, 2021, 3:30 PM IST

ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಪ್ಪು ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ ಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡವು  ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಿಳಿಯಿರಿ .