ಕಮಲಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ

First Published Feb 27, 2021, 11:51 AM IST

ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಮಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಂ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..? ಇವರೇ ನೋಡಿ