'ಬ್ರಾ ಸೈಝ್ ಕೇಳಿದ್ರು': ಸೈಝ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್

First Published Apr 9, 2021, 10:13 AM IST

ಬ್ರಾ ಸೈಝ್ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ | ಸೈಝ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ