ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳು!

First Published Mar 4, 2019, 9:13 AM IST

ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದುದು. ರಾಜ್ಯದ ಸುಪ್ರಿಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಲಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಂಕರನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಾರುವ ಈ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸೋಣ. 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದುದು. ರಾಜ್ಯದ ಸುಪ್ರಿಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಲಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಂಕರನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಾರುವ ಈ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸೋಣ.

ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದುದು. ರಾಜ್ಯದ ಸುಪ್ರಿಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಲಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಂಕರನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಾರುವ ಈ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸೋಣ.

ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗೋಕರ್ಣ

ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗೋಕರ್ಣ

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು

ಹೂಲಿಯ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಹೂಲಿಯ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕವಳೇಶ್ವರ, ದಾಂಡೇಲಿ

ಕವಳೇಶ್ವರ, ದಾಂಡೇಲಿ

ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದೇಶ್ವೆ, ಕುಂದಾಪುರ

ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದೇಶ್ವೆ, ಕುಂದಾಪುರ

ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಶ್ರೀಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊಗಲು, ಸವದತ್ತಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊಗಲು, ಸವದತ್ತಿ

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?