Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ!