ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ

First Published 25, Apr 2020, 8:37 PM

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಇದೀಗ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

<p>ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ</p>

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ

<p>ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ</p>

ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ

<p>ಬೀದಿ-ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಬೀದಿ-ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳ ಹೊಟ್ಟ ತುಂಬಿಸಿದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್</p>

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳ ಹೊಟ್ಟ ತುಂಬಿಸಿದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್

<p>ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ&nbsp;ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.</p>

ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.

<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್</p>

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್

<p>ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್</p>

ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್

<p>ಇದೀಗ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕತ್ತೆಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಇದೀಗ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕತ್ತೆಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

<p>ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿ</p>

ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿ

loader