ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್

First Published 30, Sep 2020, 3:09 PM

ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್
 

<p>ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್</p>

ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್

<p>ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ</p>

ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ</p>

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ

<p>&nbsp;ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ &nbsp;ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ..</p>

 ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ..

<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್</p>

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್

loader