ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ

First Published 2, Oct 2020, 12:56 PM

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮಿಸಿದರು.

<p>ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮನ</p>

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮನ

<p>ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾರಿಂದ ನಮನ</p>

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾರಿಂದ ನಮನ

<p>ರಾಜಭವನದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ</p>

ರಾಜಭವನದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ

<p>ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆಗಳ ಹರಿಕಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ</p>

ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆಗಳ ಹರಿಕಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ

<p>ರಾಜಭವನದ ಎದುರಿನ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು</p>

ರಾಜಭವನದ ಎದುರಿನ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

<p>ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 151 ನೇ ಜಯಂತಿ</p>

ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 151 ನೇ ಜಯಂತಿ

loader