ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನ ಕನ್ವರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

First Published May 24, 2021, 2:14 PM IST

ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನ ಕನ್ವರ್ ಇಂದು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.