ಸೆಕ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

First Published 24, Oct 2020, 7:02 PM

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಮಿಲನದ ಬಳಿಕ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸೆಕ್ಸ್ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

<p style="text-align: justify;">ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೇರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು , ಅದನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಚಿಂತನೆ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಪ್ರೇರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು , ಅದನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಚಿಂತನೆ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಭಾವನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ ಮೌನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ &nbsp;ಮಾತನಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೌನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ? ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಭಾವನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ ಮೌನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ  ಮಾತನಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೌನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ? ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ<br />
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;</p>

ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

<p>ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪುರುಷರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪುರುಷರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>&nbsp;ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಶಯಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ &nbsp;ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ</p>

 ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಶಯಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ  ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

<p>ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬೇಕೇ?</p>

<p>&nbsp;</p>

ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬೇಕೇ?

 

<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿ &nbsp;ಭಾವೋದ್ರೇಕದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಏನೋ ಭಯದ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. &nbsp;ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ನಂತರದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>

ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿ  ಭಾವೋದ್ರೇಕದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಏನೋ ಭಯದ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ನಂತರದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

<p><br />
ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾವನೆ, ಅದು ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ - ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೆನ್ನೋ ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.&nbsp;</p>


ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾವನೆ, ಅದು ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ - ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೆನ್ನೋ ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.