ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳು ಮಾತೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಒಂದು ಕಿರು ನೋಟ, ನಗು, ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಸಾಕು

First Published Mar 24, 2021, 7:06 PM IST

ಮಾತಿಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಭಾವನೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮನಸು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.