ಈ ಗುಣ ಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬೇಡ

First Published Feb 21, 2021, 12:44 PM IST

ಮದುವೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಅಡಗಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ತನ್ನವರು ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಆತ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯಾದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಇಲ್ಲವೇ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?