ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ, ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ!

First Published 15, Nov 2020, 5:54 PM

ನೇಪಾಳ(ನ.15) ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿಧಾನಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇರೆ.. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ  ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

<p>ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಯಮದೇವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಯಮದೇವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಸ್ನೇಹ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು &nbsp;160 &nbsp;ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸ್ನೇಹ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು  160  ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

<p>ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;</p>

ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.