ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳು!

First Published 3, Aug 2019, 11:43 AM IST

ದಾಂಪತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂತೋಷ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯ. ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಚೆಂದದ ಒಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.,ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಈಗಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಚೆಂದದ ಒಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.,ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಈಗಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು

ಆಗಾಗ ಮಾತು ಬಿಡುವುದು

ಆಗಾಗ ಮಾತು ಬಿಡುವುದು

ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಹಳೆಯ ಸೇಡು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹಳೆಯ ಸೇಡು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು

ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು

loader