ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಪತಿಯ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ

First Published 5, Jun 2020, 9:35 PM

ತನಗೆ ಹಾಗೂ ಪತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ, ಧನಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಳಗದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಸವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ. ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ  ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವೃತ ಬಿಡದ ಮಹಿಳೆಯರು</p>

ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ  ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವೃತ ಬಿಡದ ಮಹಿಳೆಯರು

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವೆಂಕಟಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ</p>

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವೆಂಕಟಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

<p>ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಉಡಿತುಂಬಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ.</p>

ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಉಡಿತುಂಬಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ.

<p>ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವಷ೯ ಪತ್ನಿಯರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವೃತ.</p>

ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವಷ೯ ಪತ್ನಿಯರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವೃತ.

<p>ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಆಚರಣೆ</p>

ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಆಚರಣೆ

<p>ಹೆಂಗಳೆಯರಿಂದ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬಿಳಿದಾರ ಸುತ್ತಿ ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಸಹಿತ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ</p>

ಹೆಂಗಳೆಯರಿಂದ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬಿಳಿದಾರ ಸುತ್ತಿ ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಸಹಿತ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ

<p>ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ವೃತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.</p>

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ವೃತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

<p>ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಟವೃಕ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಟವೃಕ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

loader