ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಬೋದಿ ವೃಕ್ಷ ನೆಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

First Published 31, Aug 2020, 4:21 PM

ಕಾಫಿ ಡೇ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗೂರುಜಿ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಅರಳಿ ಹಾಗೂ ಜೌದೋಂಬರ ವಕ್ಷ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.


 

<p>ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಬೋದಿ ವೃಕ್ಷ ನೆಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ</p>

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಬೋದಿ ವೃಕ್ಷ ನೆಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

<p>ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಅರಳಿ ಹಾಗೂ ಜೌದೋಂಬರ ವಕ್ಷ&nbsp;ನೆಟ್ಟ ಗುರೂಜಿ</p>

ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಅರಳಿ ಹಾಗೂ ಜೌದೋಂಬರ ವಕ್ಷ ನೆಟ್ಟ ಗುರೂಜಿ

<p>ಚೇತನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಫಿ ಡೇ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗೂರುಜಿ</p>

ಚೇತನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಫಿ ಡೇ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗೂರುಜಿ

<p>ವಾಮನಯಾದ&nbsp; &nbsp;ಪವಿತ್ರ ದಿನ, ಬುದ್ದನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದವಾದ ಬೋದಿ ವೃಕ್ಷ</p>

ವಾಮನಯಾದ   ಪವಿತ್ರ ದಿನ, ಬುದ್ದನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದವಾದ ಬೋದಿ ವೃಕ್ಷ

<p>ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ತಾಯಿ ವಾಸಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರಷ್ಟೇ ಭಾಗಿ</p>

<p>&nbsp;</p>

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆ ತಾಯಿ ವಾಸಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರಷ್ಟೇ ಭಾಗಿ

 

<p>ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನ ನೆನೆದ ವಿನಯ್ ಗೂರುಜಿ</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನ ನೆನೆದ ವಿನಯ್ ಗೂರುಜಿ


 

loader