ಕುಡಿ..ಕುಡಿ..ಮಜಾ ಹೊಡಿ.. ಕುಡಿದು..ಕುಡಿದು ಓಲಾಡಿ...ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯಾಟ!

First Published 4, May 2020, 3:29 PM

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಎದ್ದನೋ ಬಿದ್ದನೋ ಅಂಥ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕುಳಿತು ಗುಟುಕೇರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮಾನಿನಿಯರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ನಿಂತು ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಒಂದು ಅಮಲಿನ ಲೋಕ. ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಅವತಾರಗಳು ಆಹಾ ..ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು 

<p>ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದ ಮಾನಿನಿಯರು</p>

ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದ ಮಾನಿನಿಯರು

<p>ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ</p>

ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ

<p>ತರಿಕೇರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೀಗೆ</p>

ತರಿಕೇರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೀಗೆ

<p>ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸರತಿ ಸಾಲು&nbsp;</p>

ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸರತಿ ಸಾಲು 

<p>ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ</p>

ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ

<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದಕೊಂಡು ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ</p>

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದಕೊಂಡು ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ

loader