ವೈರಸ್‌ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮೂಷಿಕ: ಕೊರೋನಾ ಗಣಪ ವೈರಲ್

First Published 2, Aug 2020, 3:29 PM

ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಮಾನವಿದ್ದರೂ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭ ಗಣೇಶ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಗಣೇಶ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣೇಶ, ಫೈಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊರೋನಾ ವಿದ್ಯಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗಣೇಶ ಸಿದ್ದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್

<p>ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಮಾನವಿದ್ದರೂ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭ ಗಣೇಶ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಗಣೇಶ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣೇಶ, ಫೈಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊರೋನಾ ವಿದ್ಯಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗಣೇಶ ಸಿದ್ದನಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>

ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಮಾನವಿದ್ದರೂ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭ ಗಣೇಶ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಗಣೇಶ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣೇಶ, ಫೈಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊರೋನಾ ವಿದ್ಯಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗಣೇಶ ಸಿದ್ದನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

<p>ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶ ಕೊರೋನಾ ರೊಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳೂ ಇವೆ</p>

ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶ ಕೊರೋನಾ ರೊಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳೂ ಇವೆ

<p>ಭೀಕರ ಕೊರೋನಾಗೆ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಮೂಷಿಕಗಳು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು</p>

ಭೀಕರ ಕೊರೋನಾಗೆ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಮೂಷಿಕಗಳು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

<p>ಭಾರೀ ಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ಕಸ ಕೊರೋನಾದತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೂಷಿಕ</p>

ಭಾರೀ ಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ಕಸ ಕೊರೋನಾದತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೂಷಿಕ

<p>ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ</p>

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ

loader