ನಾಗ್ ಮಿಸೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ : ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

First Published 22, Oct 2020, 12:52 PM

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ |ನೆಲ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

<p>ಭಾರತ ನಾಗ್ ATGM ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಾಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ವಾರ್‌ಹೆಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.</p>

ಭಾರತ ನಾಗ್ ATGM ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಾಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ವಾರ್‌ಹೆಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.

<p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ.</p>

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ.

<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ &nbsp;ಹೈಪರ್‌ಸೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ &nbsp;ಸೆ.07ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೋಝ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್, ಬಾಲಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಶೌರ್ಯ ರುದ್ರಂ 1 ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>

ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ  ಹೈಪರ್‌ಸೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್  ಸೆ.07ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೋಝ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್, ಬಾಲಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಶೌರ್ಯ ರುದ್ರಂ 1 ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿತ್ತು.

<p>ನಾಗ್ ಎಟಿಜಿಎಂ: ಮಾರಕ ಆಯುಧ:&nbsp;ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದೇಶಿಯ ಮಿಸೈಲ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p>

ನಾಗ್ ಎಟಿಜಿಎಂ: ಮಾರಕ ಆಯುಧ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದೇಶಿಯ ಮಿಸೈಲ್ ಇದಾಗಿದೆ.

<p>ಇದನ್ನು ನೆಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>

ಇದನ್ನು ನೆಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

<p>4-7 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್‌ನ ಮಿಸೈಲ್ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.</p>

4-7 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್‌ನ ಮಿಸೈಲ್ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.