ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ; ಕುಡುಕರ ವಯಸ್ಸು ಇಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ!

First Published Mar 22, 2021, 6:11 PM IST

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಶೆ ಏರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ? ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.