ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಬಳಸಬಹುದು

First Published Feb 24, 2021, 5:44 PM IST

ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಇದರ ಆಪ್ತತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು.  ನೆನಪಿರಬಹುದು ಎಂಭತ್ತು ,ತೊಂಭತ್ತರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಅಮ್ಮ, ಅತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಲೆಮನ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ರೋಸ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಹೀಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ವಾಧಿಸಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.