ಪುದಿನಾವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 10 ಕಾರಣಗಳು

First Published Feb 25, 2021, 5:17 PM IST

ಮಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪುದಿನಾ ಎಂಬುದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಪುದಿನಾವು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.