ಮೂಲಂಗಿ ತಿಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿತೀರಾ? ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಡಿ

First Published May 27, 2021, 4:41 PM IST

ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.