ಮಹಿಳೆರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುರುಷರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಋತುಬಂಧ... ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರಿಹಾರ ?

First Published Feb 21, 2021, 1:30 PM IST

ಪುರುಷ ಋತುಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೆಲವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇದೆಯೇ? ಪುರುಷ ಋತುಬಂಧ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್' ಎಂಬ ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪುರುಷರು ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುರುಷ ಋತುಬಂಧ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರೊಪಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 50ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ.