ಮದುವೆ ನಂತರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಈ ವಿಷ್ಯ ನೆನಪಿರಲಿ!

First Published May 24, 2021, 4:49 PM IST

ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಹಜವಾದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳೂ ಇವೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.