ಕೀಲು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು... ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್

First Published Feb 3, 2021, 1:55 PM IST

ಫುಡ್ ರಾಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನೇಕರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?