ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 5 ವಿಷಯಗಳು!

First Published Apr 3, 2021, 5:39 PM IST

ಕೇವಲ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಸರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೇಡದ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಎದೆ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳ ಕೂದಲನ್ನು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾದುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ,