ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ರಾಮಬಾಣವಿದು, ತೆಳ್ಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ!

First Published Nov 24, 2020, 5:12 PM IST

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
 

<p>ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ.<br />
&nbsp;</p>

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
 

<p>ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>

ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

<p>ಬಿಸಿಲು ಕೂಡಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕರ.</p>

ಬಿಸಿಲು ಕೂಡಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕರ.

<p>ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಲೋ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇ. 38ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.&nbsp;</p>

ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಲೋ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇ. 38ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

<p>ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 38ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇ. 17ರಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 38ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇ. 17ರಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

<p>ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 38ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇ. 17ರಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 38ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇ. 17ರಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

<p>ಪನೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2, ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತವೆ.</p>

ಪನೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2, ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತವೆ.

<p>ಪನೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2, ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತವೆ.</p>

ಪನೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2, ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತವೆ.

<p>ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಮೊದಲಾದವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.</p>

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಮೊದಲಾದವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.

<p>ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ಅಣಬೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.&nbsp;</p>

ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ಅಣಬೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?