ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು!

First Published Mar 28, 2021, 5:12 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು ಆಗಾಗ ತುರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನು, ಎದೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತವಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಬೆವರು ವಿಪರೀತವಾದಾಗ, ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಬೆವರಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ, ಅದು ದೇಹದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಾಖದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.