ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ; ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು!

First Published Jun 11, 2020, 9:15 AM IST

ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಈ ಹಸಿ ಅರಶಿನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ.