ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬಿಗೇನು ಪರಿಹಾರ, ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ ಹೀಗ್ ಓಡಿ ನೋಡಿ

First Published Jan 28, 2021, 4:51 PM IST

ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ,  ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ ಸೆಷ ಸೆಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ  ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಏನದು?