ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಜಿಡ್ಡಾಗಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು..!

First Published 2, Oct 2020, 6:18 PM

ನಮ್ಮ ಮುಖ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಮುಖದಿಂದ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಇರೋ ತ್ವಚೆಗೇನು ಕಾರಣ..? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

<p>ಆಯಿಲಿ ತ್ವಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮುಖ ಆಗಷ್ಟೇ ತೊಳೆದು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಜಿಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಹುಡುಕೋ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p>

ಆಯಿಲಿ ತ್ವಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮುಖ ಆಗಷ್ಟೇ ತೊಳೆದು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಜಿಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಹುಡುಕೋ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.

<p>ನಮ್ಮ ಮುಖ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಮುಖದಿಂದ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಇರೋ ತ್ವಚೆಗೇನು ಕಾರಣ..? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.</p>

ನಮ್ಮ ಮುಖ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಮುಖದಿಂದ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಇರೋ ತ್ವಚೆಗೇನು ಕಾರಣ..? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

<p><strong>ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್: </strong>ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶದ ಚರ್ಮವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬಹುದು.</p>

ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್: ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶದ ಚರ್ಮವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬಹುದು.

<p><strong>ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ: </strong>ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>

ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ: ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

<p style="text-align: justify;"><strong>ಋತುಸ್ರಾವ:</strong> ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ವಚೆ ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಂದರ್ಭ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು.<br />
&nbsp;</p>

ಋತುಸ್ರಾವ: ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ವಚೆ ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಂದರ್ಭ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
 

<p><strong>ಬೆವರು: </strong>ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.</p>

ಬೆವರು: ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ:</strong> ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ವಚೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ವಚೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

<p><strong>ಜೀವನಶೈಲಿ: </strong>ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>

<p>&nbsp;</p>

ಜೀವನಶೈಲಿ: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

 

<p><strong>ನೀರಿನ ಕೊರತೆ : </strong>ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ನೀರಿನ ಕೊರತೆ : ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಕರಿದ ಆಹಾರ: </strong>ಕರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.<br />
&nbsp;</p>

ಕರಿದ ಆಹಾರ: ಕರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
 

<p><strong>ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು: </strong>ಬ್ರೆಡ್, ಕುಕೀಸ್, ಕೇಕ್, ಪಾಸ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ರಿಫೈನ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ವಚೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಬ್ರೆಡ್, ಕುಕೀಸ್, ಕೇಕ್, ಪಾಸ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ರಿಫೈನ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ವಚೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು: </strong>ಜಿಲೇಬಿಯಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಅತಿ ಸಿಹಿ ಮಧುರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕಲೇಟ್, ಬಿಸ್ಕತ್‌ಗಳು ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಜಿಲೇಬಿಯಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಅತಿ ಸಿಹಿ ಮಧುರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕಲೇಟ್, ಬಿಸ್ಕತ್‌ಗಳು ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: </strong>ಬಟರ್, ಕ್ರೀಂ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು.</p>

ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಬಟರ್, ಕ್ರೀಂ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು.

<p><strong>ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ</strong>: ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಪ್ಪದೆ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಪ್ಪದೆ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ.
 

 

loader