ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಇವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

First Published 19, Nov 2020, 5:06 PM

ಪುರುಷರ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಟ್ಸ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ - ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ, ಹ್ಯಾಸಲ್ನಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ನಟ್. ವೀರ್ಯದ ಚೈತನ್ಯ, ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. 

<p>ನಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 14 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಡಿಎನ್ಎ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 72 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರ' ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ನಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 14 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಡಿಎನ್ಎ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 72 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರ' ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

<p>ಅವರಲ್ಲಿ 48 ಮಂದಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಗ್ರಾಂ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು&nbsp;ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 14 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಕೇಳಿದರೆ, ಉಳಿದ 24 ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದವರ ವೀರ್ಯಾಣು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.&nbsp;</p>

ಅವರಲ್ಲಿ 48 ಮಂದಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಗ್ರಾಂ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 14 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಕೇಳಿದರೆ, ಉಳಿದ 24 ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದವರ ವೀರ್ಯಾಣು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

<p>ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:</p>

ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:

<p>ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸತು&nbsp;ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೀರ್ಯಾಣು ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜ. ಸತುವಿನ&nbsp; ಕೊರತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಕಳಪೆ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಬಂಜೆತನದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.&nbsp;</p>

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸತು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೀರ್ಯಾಣು ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜ. ಸತುವಿನ  ಕೊರತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಕಳಪೆ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಬಂಜೆತನದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. 

<p>ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್-ಅರ್ಜಿನೈನ್ ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಗಾಢವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ.</p>

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್-ಅರ್ಜಿನೈನ್ ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಗಾಢವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ.

<p>ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ ಆ್ಯಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಡೆಂಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇದು ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ&nbsp;ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br />
.&nbsp;</p>

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ ಆ್ಯಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಡೆಂಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇದು ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

<p>ಪಾಲಕ್, ಲೆಟಿಸ್, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಶತಾವರಿಯಂತಹ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಪಾಲಕ್, ಲೆಟಿಸ್, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಶತಾವರಿಯಂತಹ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p>ಕಿತ್ತಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ, ಇದು ವೀರ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಇತರ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲಗಳು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕೋಸುಗಡ್ಡೆ, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸು.</p>

ಕಿತ್ತಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ, ಇದು ವೀರ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಇತರ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲಗಳು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕೋಸುಗಡ್ಡೆ, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸು.