ಬಂದಾಗ ಪದೆ ಪದೇ ಹೋಗದೇ ಮೂತ್ರ ತಡೆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

First Published 20, Nov 2020, 11:19 AM

ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ನೀವು ಬಲವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ  ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತೀರ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಮಗೆ ತರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 

<p><strong>ಮಾನವ ಮೂತ್ರಕೋಶ</strong><br />
ಮಾನವ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>

ಮಾನವ ಮೂತ್ರಕೋಶ
ಮಾನವ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

<p>ಮೂತ್ರ ಕೋಶ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗೋಡೆಯು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ &nbsp;ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಮೂತ್ರ ಕೋಶ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗೋಡೆಯು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ  ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. 

<p>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ಬ್ಲಾಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ಬ್ಲಾಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ನಾವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ<br />
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಬ್ಲಾಡರ್ ಗೆ &nbsp;ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.&nbsp;</p>

ನಾವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಬ್ಲಾಡರ್ ಗೆ  ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

<p style="text-align: justify;">ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (ಯುಟಿಐ). ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಬ್ಲಾಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುಟಿಐ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (ಯುಟಿಐ). ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಬ್ಲಾಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುಟಿಐ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಾಡರ್ ನ &nbsp;ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಲಾಡರ್ ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಾಡರ್ ನ  ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಲಾಡರ್ ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರುತ್ತದೆ. 

<p>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಧಾರಣವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ &nbsp;ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಧಾರಣವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್  ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

<p><strong>ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು?</strong><br />
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.&nbsp;</p>

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

<p>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. &nbsp;ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.</p>

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.  ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.