ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತರೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋದೀತು ಎಚ್ಚರ!!

First Published Apr 28, 2021, 6:42 PM IST

ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಾಡಲು ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೂಗು. ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅನೇಕ ಕಲುಷಿತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸ ಕೋಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂಗಿನ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೂದಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.