ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಈ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ ಮರೀಬೇಡಿ

First Published Mar 31, 2021, 2:58 PM IST

ಮೂಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಾಲ್ಯ, ಹದಿಹರೆಯ ಮತ್ತು ಯೌವನದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಮೂಳೆಗಳು ಈ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿಡುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.