ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?

First Published May 6, 2021, 5:16 PM IST

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಬಲವಾಗಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.