ನಾಭಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೀಗೂ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು!

First Published Mar 12, 2021, 2:38 PM IST

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾಭಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೊಕ್ಕುಳ ಗುಂಡಿಯು ಮಗುವಿನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಗಾಯ. ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ 76 ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು, ಧೂಳು, ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.