ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ... ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

First Published Feb 12, 2021, 4:12 PM IST

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ರುಚಿ ರುಚಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತಿನಿಸುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ, ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ, ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ತಿನಿಸು ಎಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಬಾಸುಮತಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಆದರಿದು ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಏನೀದರ ವಿಶೇಷತೆ?