ಬಿಳಿ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ರೌನ್ ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಬೆಟರ್? ರೀಸನ್ ಇದೆ

First Published Dec 12, 2020, 10:24 AM IST

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಫುಡ್. ಈ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರರು ಕಂದು ಆಹಾರವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

<p>ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಡು ಬಣ್ಣದ ಆಹಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಡು ಬಣ್ಣದ ಆಹಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

<p style="text-align: justify;"><strong>ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ Vs ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್:&nbsp;</strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮೈದಾ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ Vs ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮೈದಾ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

<p>ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ನಂತೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮೈದಾ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರೆ ಉತ್ತಮ.&nbsp;</p>

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ನಂತೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮೈದಾ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರೆ ಉತ್ತಮ. 

<p style="text-align: justify;"><strong>ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು:&nbsp;</strong>ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಳಿ-ಗರಿಯ ಕೋಳಿಗಳು ಹಾಕಿದರೆ, ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಂದು-ಗರಿಯ ಕೋಳಿಗಳು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. &nbsp;ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p>

ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು: ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಳಿ-ಗರಿಯ ಕೋಳಿಗಳು ಹಾಕಿದರೆ, ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಂದು-ಗರಿಯ ಕೋಳಿಗಳು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

<p>ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಮೆಗಾ -3 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಮೆಗಾ -3 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ vs ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್:&nbsp;</strong>ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>

ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ vs ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್: ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

<p>ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಮೂಲತಃ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ.</p>

ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಮೂಲತಃ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

<p>ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಬ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, &nbsp;ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>

ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಬ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ,  ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

<p><strong>ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ Vs ಬ್ರೌನ್ ಸಕ್ಕರೆ:&nbsp;</strong>ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಇದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p>

ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ Vs ಬ್ರೌನ್ ಸಕ್ಕರೆ: ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಇದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಲತಃ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಕ್ಕರೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಲತಃ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಕ್ಕರೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?