ಸುಲಭ ಎಂದು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀರಾ..? ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

First Published Dec 2, 2020, 5:10 PM IST

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಜನ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಸರವೆನಿಸಿದಾಗ, ಫ್ರಿಜ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೊಟ್ಟಿ , ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. . ಈ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ. 
 

<p>ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ…</p>

ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ…

<p>ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಜನರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬೆರೆಸಿ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ.&nbsp;ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ಼್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>

ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಜನರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬೆರೆಸಿ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ಼್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

<p>ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

<p>ನಾವು ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಫ್ರಿಜ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>

ನಾವು ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಫ್ರಿಜ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

<p>ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿ ತಿಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿ ತಿಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಮೈದಾ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರುವವರು, ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ &nbsp;ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಮೈದಾ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರುವವರು, ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ  ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

<p>ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, &nbsp;ಫ಼್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡದ ಬಿಗಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ? ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.&nbsp;</p>

ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ,  ಫ಼್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡದ ಬಿಗಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ? ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

<p>ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.&nbsp;</p>

ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?