ಅಕ್ಕಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

First Published Jan 31, 2021, 4:30 PM IST

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು?