ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ

First Published 19, Jun 2020, 8:10 AM

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಹಾ ಅದರ ರುಚಿಗೆ ಸಾಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವಾದರಂತೂ ಅದರ ಘಮವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ರೇಜಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಕಡಿಮೆ ಕೆನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 4-5 ದಿನಗಳ ಕೆನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಅಷ್ಟೇ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.

<p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಅದರ ಕೆನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.</p>

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಅದರ ಕೆನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

<p>4-5 ದಿನಗಳ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>

4-5 ದಿನಗಳ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

<p>ಕಲೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆನೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಹಾಕಿಡಿ.</p>

ಕಲೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆನೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಹಾಕಿಡಿ.

<p>ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ ಕೆನೆ ಹೆಪ್ಪಾಗಲು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.</p>

ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ ಕೆನೆ ಹೆಪ್ಪಾಗಲು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

<p>ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆಯಬೇಕು. </p>

ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆಯಬೇಕು. 

<p>ಹೀಗೆ ಕಡೆದ ಕೆನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬೆಣ್ಣೆ.</p>

ಹೀಗೆ ಕಡೆದ ಕೆನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬೆಣ್ಣೆ.

<p> ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮೇಲೆ ಮಂದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ.</p>

 ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮೇಲೆ ಮಂದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ.

<p>ತುಪ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. </p>

ತುಪ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೋಸಿ.</p>

10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೋಸಿ.

<p>ತುಪ್ಪ ತಣ್ಣಾಗಾಗುವರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ.</p>

ತುಪ್ಪ ತಣ್ಣಾಗಾಗುವರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ.

<p>ನಂತರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು.</p>

ನಂತರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು.

loader